En privat utförare av daglig verksamhet i Örebro

Aktiviteter

Arbetsliknande sysselsättning genom profilerande aktiviteter per enhet.

Dessa utvärderas och utvecklas alltefter rådande intressen och lagens intention när det gäller kontinuerlig utveckling genom arbetsliknande sysselsättning.

Du får pröva dig fram och ta del av de aktiviteter vi erbjuder.
Du bygger upp ditt eget koncept på Dialog DV med stöd från din fadder.
Aktiviteter bedrivs både i grupp och enskilt beroende på innehåll, intresse och förmåga.

Genom arbetsliknande sysselsättning på Dialog DV strävar vi att du på ett evidensbaserad och tydligt sätt kan se din egen utveckling. På detta sätt förstärker du dina befintliga förmågor med aktiviteternas innehåll och du även möjliggörs att själv leda och lära ut det du har lärt dig själv. Detta sättet är viktigt om du ska få en tydlig bekräftelse på din egen utveckling på Dialog DV.

Vi stöttar dig i att du själv kan ge ett socialt stöd med öppen hand. Om vi skulle ha en dold agenda så skulle det vara att du tillsammans med oss och på detta sätt påverkar kommande generation när det gäller rådande värdering i samhället.

Det är du som hjälper oss med att påverka samhället istället för enbart krav på en tidig anpassning. Detta genom att fostra kommande generationen till högre acceptans i alla avseende. Att uppskattas för att vara unik.

(Klicka på rubriken för att läsa mer om respektive aktivitet)

Media (Dialog DV Boutique)
Media som en digital estetisk verksamhet ingår i Dialog DV Boutique. Det digitala samhället är norm idag och vi tar upp diverse ämnen, projekt och verktyg inom ramen för den digitala konsten för att tillsammans utveckla oss i, utväxla idéer och färdigheter, tar reda på nya utmaningar och sätter upp nya mål. För det använder vi oss av diverse hårdvara som en PC, ritplatta, Ipad, kamera och diverse mjukvara/plattform för animering, redigering, osv.

Teater
Teatern på Dialog DV är fylld med rörelsemässig och musikalisk glädje i samspel med andra. 
Du ska kunna känna att du är en del av ett större sammanhang, få en ökad kroppsmedvetenhet och ökad förståelse för hur vi samverkar med varandra.
Du får träna i att gestalta någon/något annat än dig själv och utmana din, fantasi, inlevelse- och empatiska förmåga. På det sättet låta fantasin få fritt spelrum och forma en föreställning som framförs inför en publik.
Du är med från att ta fram en idé, skriva manus... till slutlig produkt och en föreställning.

Dans & Musikal
Intresserad av att lära sig dansa Standard, Bugg, Disco eller vill vara med i en Musikal?

Detta sker i samverkan med Nerikes Dansinstitut (Dermot & Diana Clemenger).
Aktiviteten går ut på att lära känna och röra på sin kropp i takt med ljud/musik. Allmänt känt är att dans är det bästa medlet för träning av balans och koordination i en given omgivning. Dans har stor positiv inverkan på kognitiva förmågor. Aktiviteten passar alla och handledning anordnas efter Dina behov.
Dans & Musikal bedrivs i grupp. Aktiviteten skräddarsys av dig tillsammans med övriga deltagare efter dina intressen och förmågor. Tillsammans med Dermot & Diana Clemenger, Nerikes Dansinstitut arbetar vi fram olika projekt terminsvis med innehåll av dans, teater och musik.

Gympa
​Det finns många fördelar med regelbunden gympa som aktivitet. Den stärker musklerna, som i sin tur skyddar leder och skelett. Den ökar rörlighet och balans som i sin tur minskar risken för fallskador och benbrott. Blodcirkulationen förbättras och därmed hjärnans prestationsförmåga. Regelbunden gympa kan göra att du känner dig piggare och gladare, att förmågan att koncentrera dig ökar och att minnet förbättras. du kan också få ökad motståndskraft mot stress och bättre sömn.

Estet (Dialog DV Boutique)
Estetisk verksamhet har många ingredienser som sammanfaller under begreppen konst och hantverk. Innehållet har en grundform som du har möjligheter att påverka efter dagsformen och med nya idéer. Diverse övriga moment som studiebesök, promenader, m.m. kan vara aktuella efter vad de flesta önskar och kommer överens om. Estetisk verksamhet bedrivs huvudsakligen i grupp. Möjligheter till enskild tid och sysselsättning finns och anordnas i dialog med dig.

Skapa Mer
Skapa Mer inkluderar skapande verksamhet åt Teater i första hand och är en aktiviteter där du kan vara med i utveckling från idé till tillverkning av hantverk i exempelvis olika återvinningsmaterial, mm. 

Musik
Aktiviteten erbjuder flera olika musikgrupper och moment under veckans gång där du får möjlighet att sjunga och lyssna på musik. Musiken ger många positiva effekter i form av ökad självkänsla, ökat socialt och emotionellt engagemang, bättre motorik mm, men grundtanken är att erbjuda en aktivitet som skapar glädje. Aktiviteten ger dig möjlighet att gemensamt med andra och under glädje uppleva musik och uttrycka sig genom den.

Natur & Hälsa
Aktiviteten möjliggör dig att utöka dina befintliga kunskaper i fråga natur och hälsa, färdigheter i arbete med djur och natur, stödjer dig och coachar till vidareutveckling och realisering av dina egna visioner i fråga sysselsättning,
 
Genom aktiviteten kombineras fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion, känslan av sammanhang samt möjlighet till ett säker umgänge i dagens samhälle och de olika forum från personlig till ett digitalt möte, möte med djur och vistelse i natur.
Några av arbetsmoment inkluderade i aktiviteten Natur & Samhälle:

  • Cirkel och teori (inkl. studiebesök & workshops)
  • Natur (inkl. orientering/åskådning och djur)
  • Hälsa
  • Hundpromenad/hundträning


Estetisk ledarskap
Estetisk ledarskap är en produkt och positiv konsekvens av övriga aktiviteter.

Estetisk ledarskap ska ses som forum snarare än arbetsliknande sysselsättning. Forum där inlärda kunskaper från övriga aktiviteter tas tillvara, utväxlas, byggs på vidare, idéer och projekt tar form, mm. 

Estetisk ledarskap utförs som gruppaktivitet med blandad innehåll där musik, teater och/eller dans går in i varandra via olika projekt som resultat.

Övriga aktiviteter
Vi anordnar även diverse aktiviteter i samråd med dig, övriga deltagare och eventuellt med DV-rådet.
(DV-rådet väljs av Dig och andra deltagare. DV-rådet för Din talan i många aspekter som rör utveckling av daglig verksamhet på Dialog DV).

Dessa övriga aktiviteter kan vara allt från studieresor till föreställningar, utställningar, naturnära upplevelser eller mer regelbundna idrottsaktiviteter efter dagsformen och intressen.

Nå Din Vision genom våra aktiviteter!

Post
Om
Instagram