En privat utförare av daglig verksamhet i Örebro

Media (Dialog DV Boutique)

Vår målsättning är att kunna erbjuda bredd utbud av arbetsliknande sysselsättning som kan leda till en ökad nyfikenhet, kunskap och kompetens inom den digitala konsten. Arbetsmoment som att lära sig hantera en datorn, ritplatta, Ipad, Internet eller använda sig av olika program inom det digitala till mer avancerad hantering och förvaltning av sociala medier, webbdesign, m.m.
Vi använder oss av bl a iPads, bärbara och stationära datorer och ritplattor. 
Vi använder olika plattformar som Roblox och Minecraft och program för 3D-modelering och animering.


Det digitala ser vi som redan integrerad och standardiserad norm i samhället idag och är en framtid vi tror på.
Via dessa skapar vi konst/alster och hantverket för 3D-utskrift och är därmed en del av det estetiska verkstad vi har på Dialog DV Boutique.

Genom ömsesidig utväxling av idéer får vi båda möjlighet till att upptäcka och utforska nya intressen eller vidareutveckla befintliga.

Post
Om
Instagram