En privat utförare av daglig verksamhet i Örebro

Det dagliga arbetet och utformning av aktiviteter på Dialog DV utgår från:

Kulturellt samförstånd - Hållbar miljö & klimat - Socialt stöd med öppen hand.

Kulturellt samförstånd

Mot bakgrund i att vi idag lever i ett mångkulturellt samhälle, sida vid sida med olika bakgrunder och värderingar, har vi på Dialog DV valt att specialisera oss på dessa differenser. Tillsammans tar vi stor hänsyn till religiösa, etniska, kulturella och språkliga värderingar och olikheter som finns, när vi är på Dialog DV. Vi uppmärksammar bl.a. de högtider våra deltagare följer och firar. Vi informerar, ger kunskapslyft och står för en positiv attityd, där vi värdesätter förståelse för det mångkulturella samhället vi lever i och berikas av.

Hos oss på Dialog DV blir du sedd, hörd, uppskattad och är en medlem av vårt team.

Hållbar miljö & klimat

Det är inget nytt att alla bör arbeta mot bättre miljö. Vi vill med ett pedagogiskt förhållningssätt ha ständigt fokus på de olika miljöaspekterna i vardagen och våra möjligheter att påverka, både på lokal och global nivå med de val vi gör. Genom träning kan vi göra våra deltagare medvetna och på sikt handla instinktivt med hänsyn till miljön och klimatet

Socialt stöd med öppen hand

Vi på Dialog DV tror på dominoeffekten när det gäller att påverka våra medmänniska. Vi tror på att Du tillsammans med oss kan sprida glädje, skratt, trivsel, välmående och harmoni i vår omgivning. Vi bidrar alla tillsammans till en bättre plats för alla. Feedback för det Du gör kommer av sig själv, på vägen.
Du får uppskattning och bekräftelse på att du har en betydelsefull roll i samhället.

Post
Om
Instagram